Doelstelling

SIMA is een medisch adviesbureau, gespecialiseerd in het begeleiden van allochtone vrouwen en mannen met psychische en psychiatrische problemen. SIMA staat voor Suaad Intercultureel Medisch Advies.

Welke factoren hebben geleid tot oprichting van SIMA?