Missie

SIMA heeft als missie om de psychische en psychiatrische gezondheid van de niet-westerse medemens in Nederland te verbeteren. SIMA richt zich op jongeren, volwassen vrouwen en mannen van allochtone en autochtone afkomst met seksuele problemen en/of stoornissen.

Dit doel wil SIMA realiseren door:

SIMA en FGM (vrouwenbesnijdenis)

SIMA (Suaad Intercultureel Medisch Advies) beschikt over specifieke expertise op het gebied van de nazorg en de psychische en seksuele begeleiding van besneden Afrikaanse vrouwen. Het besnijden van vrouwen, ook wel FGM (Female Genitial Mutulation) genoemd, is een gecompliceerde (vanuit cultureel oogpunt) en pijnlijke ingreep. FGM brengt grote schade aan de gezondheid en aan de seksualiteit van vrouwen en jonge meisjes toe. Het recht van vrouw en kind en hun recht om zich op een normale manier te kunnen ontwikkelen, wordt door FGM ernstig geschaad.

Ondanks het bewustzijn bij Afrikaanse jongeren dat besnijdenis een zeer slechte gewoonte is, blijven ze de keuze van hun ouders volgen. Deze jongeren voelen zich belemmerd door hun opvoeding, die gebaseerd is op volledig respect voor de ouders. Zij stemmen hun gedrag dan ook compleet af met wat ouders willen en beslissen. Onder deze omstandigheden blijven Afrikaanse jongeren een innerlijke strijd houden die later soms psychische, seksuele en sociale ontwikkelingsproblemen veroorzaakt.

Klik hier voor een overzicht waar FGM voorkomt.

Wat kan SIMA voor deze groep betekenen?

SIMA kan jongeren, vrouwen, mannen en ouderen van allochtone of autochtone afkomst begeleiden en behandelen i.v.m. de problemen op de volgende gebieden:

De seksuologische behandeling kan bestaan uit:

Wat zijn de doelstellingen van SIMA?

Sima is een medisch advies en behandeling bureau en zich gespecialiseerd in het begeleiden van allochtone en autochtone vrouwen en mannen met psychisch en seksuologische problemen. SIMA staat voor Suaad Intercultureel Medisch Advies Bureau.